Boutique Cellar

Ca ngợi rượu trước khi uống
Wednesday, 29 June 2011 10:28

Thông tin cho trước ảnh hưởng cảm nhận của người uống

Phân tích kết quả thử nghiệm chỉ ra rằng các đối tượng nghiên cứu đã được cho biết thông tin rằng rượu này được cho điểm 92 hoặc 72 trước khi uống có đánh giá về rượu khác so với những người chưa được biết bất kỳ thông tin nào trước khi đánh giá. Ở hai nhóm đầu, các đối tượng nhận được thông tin tiêu cực về rượu cho điểm thấp hơn đáng kể so với những người nhận được thông tin tích cực. Những người biết trước rằng rượu đạt điểm 92 theo thang Parker Points cũng cảm nhận rượu ngon hơn những người đưa ra đánh giá trước rồi mới biết thông tin này.     Thông tin biết trước không chỉ gây ảnh hưởng tới cảm nhận về vị rượu, mà còn ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng chi tiền cho loại rượu này: một lần nữa, các đối tượng thử nghiệm được cho biết trước các thông tin tiêu cực lại là những người chịu chi ít tiền nhất trong tất cả các nhóm.    Những nhà nghiên cứu thấy giả thuyết ban đầu của họ đã được xác nhận và kết luận rằng đánh giá của các nhà phê bình rượu có ảnh hưởng tới cảm nhận của người uống. Điều ngạc nhiên là, các đối tượng không hề thay đổi quan điểm của họ nếu họ nhận được thông tin sau khi nếm rượu. Siegrist phát biểu: “Rõ ràng, không phải mọi người muốn tỏ ra là người sành sỏi – thông tin đã thực sự làm thay đổi những gì mà họ cảm nhận về rượu.”

Ca ngợi rượu trước khi uống

Thực tế, các nhà khoa học không loại trừ khả năng những người nghiện rượu và người sành rượu có thể thay đổi quan điểm và đánh giá của họ cho giống với đánh giá của chuyên gia để giữ thể diện. Vấn đề này cần được kiểm chứng một cách chi tiết trong các nghiên cứu tiếp theo.