Boutique Cellar

Thông tin biết trước về rượu ảnh hưởng tới cảm nhận của người uống
Wednesday, 29 June 2011 10:30

Thông tin biết trước về rượu ảnh hưởng tới cảm nhận của người uống

Những thử nghiệm mới trong đó đối tượng tham gia nhận được thông tin về rượu trước và sau khi nếm cho thấy, rượu sẽ được cảm nhận và đánh giá khác đi nếu người uống được cho biết thông tin sản phẩm trước khi nếm.
Một người trồng rượu sẽ trông chờ rất nhiều ở chuyến viếng thăm của Robert Parker, một trong những nhà phê bình rượu nổi tiếng nhất trên thế giới. Hệ thang điểm đánh giá mang tên “Parker Points” của ông có tác động quyết định tới thành công của một nhà máy rượu. Kết quả nghiên cứu mới đây công bố trên tờ Appetite đã tiết lộ các thông tin cho trước về sản phẩm, ví dụ như đánh giá của Parker chẳng hạn, có sức ảnh hưởng ghê gớm như thế nào tới cảm nhận và đánh giá của người tiêu dùng. Nghiên cứu được tiến hành bởi Michael Siegrist, giảng viên khoa Hành vi Tiêu dùng, cùng Marie-Eve đến từ Viện kỹ thuật liên bang Thụy Sỹ (ETH Zurich).


Hai nhà khoa học muốn tìm hiểu xem những thông tin kiểu như vậy ảnh hưởng như thế nào tới việc cảm nhận của một người, bằng cách kiểm nghiệm giả thuyết của họ cho rằng đánh giá của một nhà phê bình rượu làm ảnh hưởng tới mức độ vị ngon mà một người nếm sẽ cảm nhận được.

Thông tin tích cực & thông tin tiêu cực

Trong nghiên cứu, 163 người đã nếm thử vang đỏ Argentina mang tên “Clos de Los Siete Mendoza” (2006), loại vang mà Robert Parker đã cho thang điểm 92/100 và đánh giá đây là rượu thượng hạng. Hai nhà khoa học chia các đối tượng nghiên cứu làm 5 nhóm: một nhóm được kể cho nghe về lời khen ngợi của Parker trước khi nếm thử; nhóm thứ hai cũng được cho biết thông tin trước khi nếm, nhưng là thông tin rượu chỉ đạt 72 điểm và xếp hạng trung bình.

Hai nhóm khác lần lượt nhận được thông tin tích cực và thông tin tiêu cực sau khi đã nếm rượu nhưng trước khi đưa ra đánh giá. Nhóm cuối cùng không được cho biết bất kì thông tin nào và có vai trò như một nhóm đánh giá khách quan .

Từng đối tượng tham gia thử nghiệm được nếm rượu ở không gian và thời gian riêng biệt, sau đó họ sẽ đưa ra đánh giá của mình về rượu theo thang điểm 10, từ “không thích chút nào” tới “xuất sắc”. Họ cũng được yêu cầu đưa ra số tiền cụ thể mà họ sẽ bỏ ra để thanh toán cho một đơn vị rượu này